SRPS, Suprakondylär Humerusfraktur (Barn)

Synonymer
Sluten reposition och perkutan stiftning av suprakondylär humerusfraktur hos barn
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Closed reduction and percutaneous pinning of supracondylar humerus fracture

EXTENSIONSFRAKTUR

Sluten Reposition

Teknik:

  • Reposition sker med patienten avslappnad i narkos.
  • Armen kan läggas direkt på C-bågens bildförstärkare.
  • Applicera måttlig traktion i underarmens längsriktning med armbågen flekterad cirka 45° (30-60°) med underarmen i supination. En assistent stabiliserar överarmen, genom att placera ett motdrag i proximala överarmen eller axillen.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.