Stressfraktur, Höft

Synonymer
Utmattningsfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
stress fracture of the hip

BAKGRUND

Definition

Utmattningsfraktur som är ett resultat av överbelastning.

Skademekanism

  • Dessa frakturer uppstår vid längre tids monoton belastning, främst hos långdistanslöpare, men de förekommer även hos gångare och skidåkare. Stressfraktur kan också uppkomma vid mindre extrem belastning hos personer med avvikande skelettstruktur. 1
  • Atypisk subtrochantär femurfraktur är en specialvariant av stressfraktur som kan uppstå i samband med långvarig bisfosfonatbehandling.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.