Syndesmosskada

Synonymer
Syndesmosdistorsion
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Syndesmosis injury

BAKGRUND

Epidemiologi

  • Syndesmosdistorsioner står för cirka 1% av alla fotledsdistorsioner
  • Kan förekomma utan fraktur eller en stor diastas
  • Många av dessa skador går förmodligen odiagnostiserade och orsakar kronisk fotledsmärta
  • Skador på syndesmotiska ligament är mer benägna att leda till större försämring än enkla laterala fotledsdistorsioner. Hos idrottare resulterar syndesmosdistorsioner i betydligt större förlorad tid från idrottsaktiviteter

Klassifikation

Edwards-DeLee-klassifikation: Diastas av distala tibiofibulära syndesmosen klassificeras i fyra typer av Edwards och DeLee

Edwards-DeLee-klassifikation
Typ 1Lateral subluxation utan fraktur
Typ 2Lateral subluxation med plastisk deformation av fibula
Typ 3Bakre subluxation / dislokation av fibula
Typ 4Superior subluxation / dislokation av talus i gaffeln

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

  • Smärta/svårigheter vid belastning och svullnad
  • Symtom på kronisk subklinisk syndesmosskada kan vara diffus fotledssmärta vid avtramp

Tecken

Inspektion: Svullnad,

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Injuries About the Ankle: Syndesmosis Sprains.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.