Syndesmosskada

Synonymer
Syndesmosdistorsion, syndesmosruptur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Syndesmosis injury

BAKGRUND

Definition

Ruptur av syndesmosen, de ligament som som stabiliserar framsidan av fotleden, mellan fibula och tibia.2

Epidemiologi

  • Syndesmosskador står för cirka 1 % av alla fotledsdistorsioner.1
  • Många av dessa skador går förmodligen odiagnostiserade och orsakar kronisk fotledsmärta.1

Skademekanism

Syndesmosskada förekommer framför allt vid utåtrotationsskada med fraktur i fotleden.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Injuries About the Ankle: Syndesmosis Sprains.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan