Femoral Anteversion (Barn)

BAKGRUND

Definition

Femoral anteversion är ett tillstånd karakteriserat för ökad anteversion av collum femoris relativt till femur, vilket medför en kompensatorisk inåtrotation av femur (för att caput ska ligga centralt i acetabulum) och efterföljande infothet

Epidemiologi

  • Relativt vanligt tillstånd som är den totalt vanligaste orsaken till infothet
  • Vanligare bland flickor (K:M=2:1)
  • Tillståndet är ofta ärftligt
  • Vanligtvis bilateralt
  • Ses vanligen i 3-6 års åldern
    • Tillståndet ses sällan förrän efter 3 års ålder
    • Brukar vara mest uttalat mellan 4 och 6 år
  • Assoceriat med höftdysplasi,