Caput Radii-subluxation (Barn)

BAKGRUND

Definition

Subluxation av caput radii ur ligamentum anulare radii.

Epidemiologi

  • Relativt vanlig skada hos barn i 2-5 årsåldern (förskoleåldern), men förekommer från 6 månader till 6 årsåldern.
    • Vanligaste armbågsskadan hos barn under 4 års ålder. Är mest frekvent i 1-3 års ålder.
  • Vanligare hos flickor (K:M=2:1 eller cirka 65 %).