Tågång, Vid Neuromuskulär Sjukdom (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Toe walking

BAKGRUND

Definition

Tågång som uppstår sekundärt till neuromuskulär sjukdom.1,2

Etiologi

Tillståndet uppstår sekundärt till neuromuskulär sjukdom som t.ex. cerebral pares, myelomeningocele och muskeldystrofi (Mb Duchenne).1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Barnet uppvisar symtom beroende på grundsjukdomen.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas med tänjningar,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan