Tibiadefekt (Barn)

Synonymer
Agenesi av tibia, tibial hemimeli
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Tibial hemimelia

BAKGRUND

Definition

En kongenital longitudinell defekt av tibia med varierande grad avsaknad av tibia.1,4

Epidemiologi

  • Mycket mindre vanlig än fibuladefekt.2
  • Cirka 75 % av patienterna har även andra muskuloskeletala anomalier.3

Etiologi

Okänd etiologi i de flesta fall.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Tibial Deficiency – Pediatrics – Orthobullets. [Hämtat 190725].