Tibiafraktur, Proximal (Barn)

Synonymer
Skenbensfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fractura ossis tibiae
Engelska
Proximal tibia fracture

PROXIMAL TIBIAFYSEOLYS

Epidemiologi

  • Ovanlig skada och ses knappast före skol­åldern (vanligare hos de lite äldre barnen)
  • En tredjedel av frakturerna är odislocerade

Skademekanism

Uppkommer efter ett hyperextensionsvåld 

Patonatomi

  • Skadorna är oftast av Salter-Harris typ 1 och 2, men typ 3, 4 och 5 kan också förekomma
  • Distala delen av tibia kan disloceras bakåt (då störst risk för kärlskada) eller medialt

Slätröntgen

Påvisar fraktur

Acceptabla Frakturlägen
Barnkompendium från ALB1 och vårdprogram från ALB2
  • Vid Salter-Harris typ 1 och 2 accepteras högst 10° vinkelfelställning och 1 cm ad latusfelställning
  • Vid Salter-Harris typ 3 accepteras högst 1(-2) mm nivåhak i ledytan och högst 2 mm diastas

Datortomografi (DT)

Kan vara indicerat vid fyseolys av Salter-Harris typ 3 då det är den exakta storleken av dislokationen som har avgö­rande betydelse för valet av behandlingsmetod

Icke-operativ Behandling

Indikation: Acceptabelt frakturläge.

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård/slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.