Tibiatorsion, Lateral (Barn)

Synonymer
Extern tibiatorsion
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
External tibial torsion

BAKGRUND

Definition

Ett tillstånd karakteriserat av utåtrotation av tibia och leder till utfothet

Epidemiologi

  • Lateral tibiatorsion är mer ovanlig och oftare ensidig jämfört med medial tibiatorsion
  • Kan vara bilateralt men om tillståndet är unilateralt så är det vanligare på höger sida
  • Då benet utåtroteras då barnet växer,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Orthobullets.com. (2018). External Tibial Torsion – Pediatrics – Orthobullets. [Hämtat 180310]