Tibiatorsion, Medial (Barn)

Synonymer
Inåtrotation av tibia, inåttorsion av tibia
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Internal tibial torsion

BAKGRUND

Definition

Ett tillstånd karakteriserat av inåtrotation av tibia

Epidemiologi

  • Näst vanligaste orsaken till infothet totalt sett men vanligaste orsaken till infothet hos småbarn (2-4 år)
    • Vanligaste orsaken är ökad anterversion av collum femoris
  • Lika vanligt hos flickor som hos pojkar
  • Ses vanligen hos barn i 1-3 års ålder
  • Ofta bilateral
  • Kan vara associerat med metatarsus adductus och höftdysplasi

Eiologi

Den exakta etiologin är okänd men tros bero på intrauterin positionering och formation.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Orthobullets.com. (2018). Internal Tibial Torsion – Pediatrics – Orthobullets. [Hämtat 180310]