Torticollis, Förvärvad (Barn)

Synonymer
Akut torticollis
Andra stavningar
Tortikollis
Latin/Grekiska
Torticollis acuta
Engelska
Acquired torticollis

BAKGRUND

Definition

  • Kombinerad lateraldeviation och rotation av nacken (halsryggen) som är förvärvad (i.e. inte kongenital)
  • Centralt till många men inte alla orsaker till torticollis är förkortning eller spasm av m. sternocleidomastoideus (SCM-muskeln) som leder till onormal ställning med varierande grader av flexion eller extension av nacken
  • Torticollis betyder krökt hals på latin

Epidemiologi

  • Ett mycket vanligt tillstånd
  • Till skillnad mot kongenital torticollis är barnet med en förvärvad torticollis vanligtvis äldre och debuten av torticollis är mer akut

Etiologi

Vanliga orsaker:

  • Skada eller inflammation av SCM eller trapezius: Vanligaste orsaken till förvärvad torticollis hos barn
    • Uppstår vanligen efter mindre trauma,

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Macias, C. G. (2018). Acquired torticollis in children. In T.W. Post, R.G Bachur, W. Phillips, G.C Isaacson (Eds.), UptoDate. [Hämtat 2018-02-14]