Torticollis, Förvärvad (Barn)

Synonymer
Akut torticollis
Andra stavningar
Tortikollis
Latin/Grekiska
Torticollis acuta
Engelska
Acquired torticollis

BAKGRUND

Definition

Kombinerad lateraldeviation och rotation av nacken (halsryggen) som är förvärvad (d.v.s. inte kongenital).3

  • Centralt till många men inte alla orsaker till torticollis är förkortning eller spasm av m. sternocleidomastoideus (SCM-muskeln) som leder till onormal ställning med varierande grader av flexion eller extension av nacken.
  • Torticollis betyder krökt hals på latin.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Macias, C. G. (2018). Acquired torticollis in children. In T.W. Post, R.G Bachur, W. Phillips, G.C Isaacson (Eds.), UptoDate. [Hämtat 2018-02-14]
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan