Trapezoideumfraktur

Synonymer
Fraktur av trapetslika benet
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Trapezoid fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

Minst frakturerade carpalbenet p.g.a. formen och positionen av trapezoideum

Skademekanism

  • Axiell belastningsvåld överförd via andra metacarpalbenet kan leda till luxation, oftare dorsal, med associerad kapselligamentruptur
  • Direkttrauma från kontusion eller klämskada kan orsaka trapezoideumfraktur. Dock är denna mekanism associerad med andra skador

 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Översikt

Inspektion: Variabel dorsal prominens som representerar en trapezoideumluxation
Palpation: Palpationsömhet proximalt till basen av andra metacarpale
Rörelse/rörelseomfång: Rörelseomfånget av andra CMC-leden är smärtsam och nedsatt

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Odislocerad fraktur
Metod: Scaphoideumfraktur under 6 veckor

Operativ Behandling

Indikation: Dislocerad fraktur,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Trapezoid: Wrist.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.