Underarmsfraktur, Fysiolys Distal (Barn)

Synonymer
Distal radiusfysiolys, distal epifysavlösning
Andra stavningar
Fyseolys
Latin/Grekiska
-
Engelska
Physeal injury in distal radius, epiphysiolysis of distal radius

BAKGRUND

Definition

Fysfraktur i distala radius och/eller ulna. Distal radiusfysiolys är vanligast.

Epidemiologi

Fyseolyserna i distala radius blir vanligare ju äldre barnen blir. Ju yngre barnen är, desto mer tenderar radius- (och ulna-) frakturer att lokaliseras mera proximalt.

Skademekanism

Fall på utsträckt hand. Hos barn uppstår då ofta en distal epifysavlösning av Salter-Harris typ 2 med dorsal dislokation av det distala fragmentet. 

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan