Underarmsfraktur, Inkomplett Diafysär (Barn)

Synonymer
Diafysär videkvistfraktur, kvistfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Greenstick fracture of the forearm

BAKGRUND

Definition

Underarmsfrakturer genom radius- och ulnadiafyserna är ofta av "greenstick"-typ med dorsala eller volara cortikalis intakt

Skademekanism

Uppstår vanligen efter fall under lek

Patoanatomi

  • Denna fraktur är, till skillnad från torusfrakturen, instabil
  • Volara felställningar syns mer än dorsala

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Barnet har rätt ofta kraftiga smärtor

Tecken

Kan ibland ses på utanskriften

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar fraktur.

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Noonan, K. and Price, C. (1998). Forearm and Distal Radius Fractures in Children. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 6(3), pp.146-156.