Underarmsfraktur, Komplett Distal (Barn)

Synonymer
Distal metafysär radiusfraktur/underarmsfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Metaphyseal fracture of distal radius

BAKGRUND

Definition

Komplett underarmsfraktur genom distala radius och/eller ulna. 

Epidemiologi

Vanliga fraktur. Omkring en tredjedel av alla barnfrakturer drabbar distala underarmen.4

Skademekanism

Frakturen uppkommer oftast vid ett falltrauma.4

Patoanatomi

  • Fraktur av radius och/eller ulna.
  • Ofta föreligger en överridande bajonettfelställning (frakturändarna ligger omlott).

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan