Underbensfraktur, Diafysär (Barn)

Synonymer
Tibiadiafysfraktur, skenbensfraktur, diafysär tibiafraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fractura ossis tibiae
Engelska
Tibia shaft fracture

BAKGRUND

Definition

Denna översikt tar upp diafysär underbensfraktur (inkluderande isolerad tibiafraktur, isolerad fibulafraktur samt kombinerad tibia- och fibulafraktur. Tibiafissur tas upp i egen översikt.

Epidemiologi

Diafysär underbensfraktur är den vanligaste skadan i nedre extremiteten och är en vanlig frakturtyp i alla åldrar.3,4

Skademekanism

Allmänt

  • Uppkommer som ett resultat av ett indirekt eller direkt våld.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård/slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan