Vertikal Talus, Kongenital (Barn)

Synonymer
Medfödd vertikalställd talus
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Talus verticalis
Engelska
Congenital vertical talus, congenital convex pes valgus

BAKGRUND

Definition

Oreponerbar dorsal dislokation av naviculare på talus.2,3

Epidemiologi

  • Sällsynt tillstånd med en incidens på cirka 1/10000 födda barn.1,5
    • I USA ses incidensen 1 på 150000 födda barn.3
  • Vanligast hos pojkar (M:K=2:1).1,4,5
  • Bilateralt i 50 % av fallen.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Congenital Vertical Talus. [Hämtat 190925].
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan