Höftfraktur, Översikt

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fractura colli femoris, fractura pertrochanterica femoris, fractura subtrochanterica femoris
Engelska
Hip fracture

BAKGRUND

Definition

En höftfraktur innebär en fraktur av proximala femur, nära höftleden. Kan delas in i intra- respektive extrakapsulära frakturer (se indelning nedan). Var god se även de enskilda faktaöversikterna:

Anatomisk Indelning

Intrakapsulär höftfraktur 

Frakturerna är lokaliserade inom gränsen för kapseln.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Läkartidningen. 2017;114:EDHE
2. Rikshöft, Årsrapport 2016. Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter. rikshoft.se
3. Shiga T, Wajima Z, Ohe Y.Is operative delay associated with increased mortality of hip fracture
patients? Systematic review, meta-analysis, and meta-regression.Can J Anaesth. 2008
Mar;55(3):146-54PMID: 18310624
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.