Infothet (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
In-toeing

BAKGRUND

Definition

Fötterna pekar medialt i horisontalplanet i viloställning. Tillståndet beror vanligen på en av tre typer av deformiteter:

Epidemiologi

  • Vanligt förekommande i spädbarns- och småbarnsåldern.
  • Infothet är klart vanligare än utfothet.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Bruce RW Jr. Torsional and angular deformities. Pediatr Clin North Am 1996: 43: 867-81.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan