ÖRIF, Suprakondylär Humerusfraktur (Barn)

Synonymer
Öppen reposition och intern fixation av suprakondylär humerusfraktur hos barn
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Open reduction and internal fixation of supracondylar humerus fracture

EXTENSIONSFRAKTUR

Översikt

Indikation: Om ett acceptabelt frakturläge inte kan uppnås med sluten reposition eller om den perifera cirkulationen inte är tillfredsställande

  • Oacceptabelt frakturläge beror oftast på interposition av mjukdelar i frakturspalten volart
  • Är radialispulsen inte är palpabel men det i övrigt inte föreligger några tecken på en komprometterad cirkulation, kan man avvakta då radialispulsen ofta återkommer inom några timmar. 

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.